Motie van de leden Paulus Jansen(SP) EN Agnes Mulder(CDA)

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2013

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wind op land een van de sleuteltechnieken is voor het halen van de duurzame energiedoelstelling van het kabinet;

 • constaterende dat er onder omwonenden veelal sprake is van verzet tegen wind op land;
 • constaterende dat de commissie-Meijer recent een advies heeft uitgebracht voor een meer integrale vorm van compensatie voor schade door aardgaswinning in Groningen;
 • van mening dat het draagvlak onder omwonenden versterkt kan worden door goede rechtsbescherming en een wettelijk geborgde eerlijker verdeling van lusten en lasten;
 • verzoekt de regering om, binnen zes maanden met een samenhangend voorstel te komen ter versterking van het draagvlak bij omwonenden van wind-op-landprojecten,

en gaat over tot de orde van de dag. Paulus Jansen Agnes Mulder

Paulus Jansen(SP)
Paulus Jansen(SP)

 

Agnes Mulder (CDA)
Agnes Mulder (CDA)

2 gedachten over “Motie van de leden Paulus Jansen(SP) EN Agnes Mulder(CDA)

 1. Als het Nederlands landschap bedorven wordt door windmolenparken dan heb ik er niets aan dat omwonenden op een of andere manier gecompenseerd zijn.

 2. we leven in opwindende tijden.
  ons verlangen naar rust,ruimte en stilte botst met de gigantische opgave om ook
  in de nabije toekomst iedereen van energie te voorzien.liefst niet alleen door
  kolenstook,kernenergie,benzine.
  we zijn bang voor wat er allemaal op ons afkomt.
  maar de werkelijkheid is dat we alle zeilen zullen moeten bijzetten.
  dus ook (inefficiente) windenergie.wie weet wat we ervan leren voor de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *