Statenvragen Geen Draagvlak Windplan Wieringermeer (PVV)

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 21 januari 2014 door het lid van Provinciale Staten, de heer D.J. van der Sluijs (PVV), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Vragen Van der Sluijs Geen draagvlak voor windpark Wieringermeer

Dhr. D. vd Sluijs (Fractievoorzitter PVV NH)
Dhr. D. vd Sluijs (Fractievoorzitter PVV NH)
Statenzaal Provinciehuis Noord Holland
Statenzaal Provinciehuis Noord Holland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *