Wieringermeer.geenwindturbines.nl trekt zich terug uit omgevingsraad

Wieringermeer.geenwindturbines.nl

Belangrijk nieuws,
Wieringermeer.geenwindturbines.nl trekt zich terug uit omgevingsraad

 Vergelijking kerk molen

Geachte lezer,
Wij, als vertegenwoordigers van wieringermeer.geenwindturbines.nl, willen u graag op de hoogte houden van de diverse ontwikkelingen.

Woensdag 9 april zijn we door windpark Wieringermeer uitgenodigd de oprichtingsvergadering bij te wonen van de omgevingsraad Windpark Wieringermeer. De selectie van omwonenden en organisaties was geheel de keuze van Windplan Wieringermeer, totaal eenzijdig besloten, zonder enige inspraak.

Duidelijk naar voren kwam dat het uitgangspunt van de omgevingsraad is dat de turbines er komen en dat deze raad enkel en louter en alleen een adviserende rol heeft zonder beslissingsbevoegdheid. (praten over de kleur van de turbine……)

Wij denken dat u als één van de 1100 ondertekenaars van de petitie tegen megawindturbines in de Wieringermeer, maar 1 belang heeft en dat is geen extra en geen opschaling van windturbines in de Wieringermeer

Ook twijfelen wij aan de onpartijdigheid van de voorzitter. In zijn bewoordingen liet hij zich uit dat zijn voelsprieten voelden dat er wel draagvlak zou zijn voor dit windpark. Hieruit blijkt dat hij niet onpartijdig is, maar vooringenomen. Onze 1100 ondertekenaars van de petitie bewijzen dat er geen draagvlak is.

De voorzitter zou moeten worden aangezocht in samenspraak met de omgevingsraad en niet uit de regio moeten komen. Niet zijn sociale en zakelijke netwerk diepgeworteld in de Wieringermeer moeten hebben

Dit heeft ons na stevig beraad doen besluiten om ons terug te trekken uit de omgevingsraad windpark Wieringermeer. Hiermee protesteren wij tegen de huidige gang van zaken. Onze aanwezigheid in deze raad, zal ten onrechte, u het gevoel kunnen geven dat we het eens zijn met wat daar besloten wordt.

Wat willen we dan wel:
 

Een feit: er is totaal GEEN draagvlak voor  windpark Wieringermeer
De nuloptie is de beste optie, alles blijft zoals het is, geen opschaling, geen nieuwe.
Uitgangspunt moet zijn dat er erkent wordt dat er omgevingsschade zal zijn van windturbines.
Wij willen overleg in de planvorming van het windpark. Met juridische rechtsgeldigheid, geen adviserend karakter.
Wij willen overleg in de financiële planvorming van het windpark. Met juridische rechtsgeldigheid, geen adviserend karakter.
Draagvlak onderzoek door gemeente Hollands Kroon, nu al 1100 bewoners tegen windplan Wieringermeer.
Juridisch, de plannen tot de raad van state, laten toetsen aan de wet- en regelgeving.
Maatwerk voor omwonenden, als het project toch doorgang vindt.
Eerst zal bij een iedere omwonende schade moeten worden geïnventariseerd, voordat we gaan overleggen.

Wij zullen binnen afzienbare tijd contact zoeken met andere belanghebbenden om te inventariseren of we zelf een omgevingsraad gaan oprichten, die onze (die van u en ons) belangen behartigt.

Met vriendelijke groet,
Wieringermeer.geenwindturbines.nl
Han Lammers & Rixt de Boer.

Han Lammers 06 24529860

Rixt de Boer 0653793843

 

2 gedachten over “Wieringermeer.geenwindturbines.nl trekt zich terug uit omgevingsraad

  1. Geachte heren,
    Hierbij wil ik u laten weten vierkant achter jullie besluit te staan uit de omgevingsraad Windpark te stappen. Afgaande op hetgeen tot nu toe naar buiten is gebracht stelt die hele raad niets voor. Het is niet anders bedoeld dan een sausje wat onder het mom van democratisch overleg over het reeds vaststaande plan moet worden gegoten. Om op die manier te doen alsof de uitkomst legitiem is. Misschien kan over de kleur nog worden gepraat – maar het mag geen dure kleur zijn anders zal ook dat niet doorgaan.
    Stoppen met die onzin! Helemaal eens!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *