Windmolens schaden Europese rechten burgers

Dat is de conclusie van  het verzoekschrift dat 100 Houtenaren deze week bij het Europees Hof voor de  Rechten van de Mens neerlegde. Zij verzoeken het Europees Hof om windturbines  binnen 2 kilometer van woningen te verbieden, hetgeen grote gevolgen zou hebben  voor windturbines in Nederland. Veel bestaande windturbines zouden dan stilgezet  moeten worden. Onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de schending  van artikel 8 EVRM, het recht op een ongestoord privéleven, toont aan dat deze  zaak een grote kans van slagen heeft. Nederland is één van de weinige landen  waarin grote windturbines, zoals de 150 meter hoge turbines die energiebedrijf  Eneco in Houten wil gaan plaatsen, op relatief korte afstand van woningen mogen  worden geplaatst. In steeds meer landen komen overheidsinstanties tot de  schrikbarende conclusie dat windturbines oorzaak zijn van ernstige  gezondheidsklachten bij mensen. In veel Europese landen geldt voor grote  windturbines een minimum afstand van 1,5 kilometer of meer. In het Verenigd  Koninkrijk is wetgeving in de maak waarbij windturbines van 150 meter of hoger  op een afstand van 3 kilometer geplaatst dienen te worden. In Frankrijk  concludeerde overheidsorgaan Académie Nationale de Médecine in 2006 al dat  windturbines de gezondheid ernstig schaden, sinds 2007 geldt in Frankrijk 1,5  kilometer als minimum afstand. Het Nationaal Kritisch Platform  Windenergie (NKPW) is blij met het voorbeeld van de Houtenaren. Het NKPW  ondersteunt en adviseert meer dan 10.000 Nederlanders omtrent de nadelen van  plaatsing van windturbines nabij gebouwen. Zij voorspelt dat vele groeperingen  het voorbeeld van de Houtenaren zullen volgen, waarbij Urk als eerste zal  volgen. In Urk vechten de gemeente en burgers samen tegen de plannen van Eneco.  De Stichting Gigawiek, woordvoerder namens de Houtenaren heeft het  Europees Hof gevraagd tevens te verklaren dat de aan Eneco afgegeven vergunning,  strijdig is met internationale verdragen waaronder de Aarhus Conventie. In die  conventie wordt burgerparticipatie als belangrijke voorwaarde genoemd, in Houten  is bijna 92% van de inwoners tegen de komst van de geplande windturbines, in Urk  is dat bijna 100%.

De uitspraak van Het Europees Hof wordt daags voor de  gemeenteraadsverkiezingen van 2014 verwacht.

 

Lees hier het artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *