Zienswijzen Windplan Wieringermeer

Van 18 oktober 2013 tot en met 28 november 2013 lag de conceptnotitie (hierna aangeduid als ‘startnotitie’) ter inzage voor de milieueffectrapportage voor het Windpar Wieringermeer. Een ieder kon naar aanleiding van deze startnotie een zienswijze inbrengen. Hiervan is massaal gebruik gemaakt! De bundel van 227 pagina’s zienswijzen kan u hieronder inzien.

Inspraakbundel Wieringermeer def

Een aantal partijen is voornemens om in de Wieringermeer een Windpark te realiseren. Bewoners worden dan geconfronteerd met enorme aantallen industriele windturbines, tot hoogtes van wel 200m! Dat is hoger dan de Martini toren en de Dom in Utrecht. U kunt zich voorstellen dat dat een enorme impact heft op mens, dier en -landschap. Het is juist daarom dat bewoners zich verzamelen en samen aan het optrekken zijn om aandacht te vragen voor woon en leefgenot, mens, dier, milieu en landschap.Windplan Wieringermeer 3

U kunt met ons in contact komen, en op de hoogte gehouden worden door een email bericht te sturen naar het volgende mailadres:

wieringermeer@geenwindturbines.nl